Zarządzenie nr 24

Zarządzenie nr 24

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z 25 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie:   organizacji kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów oraz seminariów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w celu ujednolicenia zasad organizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów oraz seminariów, zwanych dalej „wydarzeniami", zarządzam, co następuje:

sposób organizacji